การกระตุ้นที่แม่นยำของเซลล์เดี่ยว

การยับยั้งเซลล์ที่มีโปรไฟล์การปรับแต่งที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับการเปิดใช้งานเครือข่ายซึ่งสามารถมีส่วนร่วมโดยเฉพาะกฎที่ควบคุมการปรับแต่งเส้นประสาทนั้นไม่ง่ายเลยด้วยเงื่อนไขการกระตุ้นที่แตกต่างกันทำให้เกิดรูปแบบของการกระตุ้นและการยับยั้งที่แตกต่างกันและยังมีอีกมากมายเกี่ยวกับความซับซ้อนของระบบภาพที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย

แต่ความก้าวหน้าในการติดฉลากและเทคนิคการถ่ายภาพเช่นที่ระบุไว้ในกระดาษเปิดประตูสำหรับการตรวจสอบอินพุตในอนาคตไปยังเซลล์ประสาทส่วนบุคคล เราต้องซาบซึ้งในความซับซ้อนที่สมบูรณ์ของวิธีการที่เซลล์ประสาทของแต่ละบุคคลมีส่วนร่วมในวงจรพลังของบทความนี้อยู่ในเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถบันทึกจากเซลล์ประสาทส่วนบุคคลในขณะที่นำเสนอสิ่งเร้าทางสายตาและกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทยับยั้งการคัดเลือกการกระตุ้นและการยับยั้งถูกนำมาใช้อย่างยืดหยุ่นในการเข้ารหัสข้อมูล รวมถึงในระหว่างการพัฒนาในช่วงต้น การศึกษาครั้งต่อไปอาจสำรวจบทบาทของประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายเซลล์ประสาทและผลกระทบที่แตกต่างกันของเซลล์ประสาทของแต่ละบุคคลภายใต้สิ่งเร้าหรือบริบทที่แตกต่างกัน ห้องปฏิบัติการยังหวังที่จะพัฒนาเทคนิคใหม่สำหรับการถ่ายภาพความละเอียดที่ดีขึ้นและการกระตุ้นที่แม่นยำของเซลล์เดี่ยวเพื่อกำหนดบทบาทของเซลล์ประสาทยับยั้งในเยื่อหุ้มสมองที่มองเห็น