มาตรการสุขภาพหัวใจที่สำคัญ

มาตรการสุขภาพหัวใจที่สำคัญเจ็ดประการอาจช่วยทำนายความเสี่ยงในอนาคตของโรคหัวใจและหลอดเลือด พวกเขากล่าวเสริมว่าการปรับปรุงมาตรการเหล่านี้อาจช่วยลดความเสี่ยงของ CVD ในอนาคต เจ็ดมาตรการด้านสุขภาพที่สำคัญเช่นอาหารการออกกำลังกายและความดันโลหิตมีความสัมพันธ์กับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของผู้คนในช่วงเวลาหนึ่ง

รูปแบบที่ห้าว่าผู้คนทำได้ดีหรือไม่ได้ทำตามมาตรการสุขภาพทั้งเจ็ดเมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบเหล่านี้สามารถช่วยทำนายความเสี่ยงในอนาคตของ CVD คนที่ทำคะแนนได้ดีอย่างต่อเนื่องในเจ็ดตัวชี้วัดมีโอกาสต่ำกว่า CVD กว่าคนที่ไม่ได้ทำ นักวิจัยยังพบว่าการปรับปรุงตัวชี้วัดเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของ CVD ในอนาคต ในประชากรที่ศึกษาของเราและอาจจะทั่วโลกมีคนจำนวนมากที่มีสุขภาพหัวใจที่ไม่ดีหรือไม่ดี แต่ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่เหมาะสำหรับทั้งเจ็ดตัวชี้วัดถ้าเราสามารถทำงานเพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านั้นความเสี่ยงในอนาคตของ CVD ยังคงสามารถลดลงได้